Storytelling

Je vermogen om op een overtuigende manier jouw verhaal te brengen, is wellicht de belangrijkste vaardigheid om je te helpen jouw dromen te verwezenlijken.

De kracht van verhalen

Mensen zijn ‘meaning-making animals’: met verhalen geven we betekenis aan gebeurtenissen in ons leven. Wanneer we vertellen wat we hebben meegemaakt, wat ons bezighoudt of wat we ergens van vinden, vertellen we eigenlijk verhalen. Maar lang niet altijd vertellen we die verhalen die ons goed informeren, inspireren en helpen groeien.

Storytelling omvat verhalen maken, vertellen en ophalen. Een krachtig middel om ons leven zowel persoonlijk als binnen organisaties positief te beïnvloeden.

The Healing Tribe geeft onder meer coaching, trainingen en lezingen met en over storytelling.

De Pop en het Meisje

Een mooi voorbeeld van de vormende kracht van verhalen, is het volgende verhaal, toegeschreven aan de schrijver Franz Kafka:

Tijdens zijn dagelijkse ochtendwandeling in het park, kwam Kafka een klein meisje tegen. Ze huilde en was ontroostbaar, want haar lievelingspop was kwijt. Kafka bood het meisje aan om samen te zoeken, maar ze vonden de pop niet. Hij sprak met haar af elkaar de volgende dag weer te zien.

Op die dag nam Kafka een briefje mee – van de pop – dat hij aan het meisje voorlas: “Wees niet verdrietig om mij. Ik ben op reis gegaan om de wereld te zien. Ik zal je schrijven over mijn avonturen.”
Dit was het begin van vele brieven. Altijd wanneer hij het meisje ontmoette, las hij haar de zorgvuldig geschreven brieven voor. Het meisje luisterde steeds met veel plezier.

Na vele brieven en ontmoetingen gaf Kafka haar uiteindelijk een andere pop, die er natuurlijk anders uitzag. Daarom schreef Kafka bij de pop nog een laatste briefje: “mijn avonturen op reis hebben me veranderd.”

Neem contact op

Storytelling is zeer breed toepasbaar. Een organisatie kan met storytelling:

  • Identificeren wat in verleden en heden de drijvende krachten binnen de organisatie zijn, en wat dit voor de toekomst betekent
  • De idealen van goed leiderschap boven tafel krijgen en verwezenlijken
  • Verschillende teams laten kennismaken, samenwerken en wederzijds vertrouwen opbouwen.

Persoonlijk kun je met storytelling:

  • Een beter en dieper begrip krijgen van je eigen achtergrond
  • De rode draad in je eigen ontwikkeling ontdekken
  • Traumatische ervaringen verwerken en omzetten in groei
  • De poëtische meer intuïtieve kant in jezelf aanspreken
  • Jezelf in een lerende staat brengen
  • En nog veel meer!

Nieuwsgierig geworden? Of heb je een vraag? Neem gerust contact op, we denken graag mee.