Methodes

Somatic Experiencing (SE)

SE is een psychosomatische methode voor het helen van trauma. Deze methode richt zich in de eerste plaats op de effecten van trauma op ons lichaam (soma). Sensaties zijn de taal van ons lichaam, het ervaren van sensaties is daarom de ingang tot verwerking van trauma.

Met trauma wordt in SE bedoeld: iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwacht, te snel of te groot was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren. Het zenuwstelsel raakt overweldigd.

Dit kan leiden tot:
Angst, paniek, hartkloppingen, onrust, slapeloosheid, prikkelbaarheid.
Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtsverlies in spieren.
Dissociatie, gevoel dat een deel van je lichaam niet van jou is, beperkt spectrum van gevoelens
Ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk

Voorbeelden van trauma:
Seksueel misbruik, incest, geweld, oorlog.
Ongelukken, hoofdverwondingen, vergiftiging, verbranding, verdoving
Operaties op jonge leeftijd
Natuurrampen
Getuige zijn van trauma
Ontwikkelingstrauma of emotioneel trauma: verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van dierbaar persoon, liefdeloze opvoeding, geboortetrauma.

SE werkt met de zogenaamde ‘felt sense’, het gewaarzijn van lichamelijke sensaties, om het lichaam te helpen spanning te ontladen. Voorbeelden van deze lichamelijke sensaties zijn: warmte, tintelingen, kippenvel, sneller of langzamer worden van hartslag of ademhaling. Met de juiste begeleiding kan het lichaam het zelfhelende vermogen herstellen.

*Informatie van bodymind traumahealing

Tuning Board*

Het Tuning Board is een professioneel en volkomen veilig balanceerinstrument. Het oppervlak is, als je er op staat, altijd in beweging. Daardoor daagt het je uit een relatieve stabiliteit te vinden. Door de constante beweging worden de volgende ervaringen aangesproken:

Het ruimt blokkades op en opent het lichaam voor meer levensenergie
Het ondersteunt beweging in de diepste regionen van onze ervaring
Het brengt ons in het hier en nu
Het ondersteunt een bewust gevoelde ervaring van eenheid van lichaam en geest
Het verbetert de intieme relatie tussen structuur, functie en ervaring van ons lichaam
Het benadrukt en versnelt de verandering van patronen
Het verschaft feedback over patronen die anders ongemerkt en onaangeraakt blijven

*Informatie ontleent aan Darrel Sanchez, Ph.D. Onder andere traumatherapeut en lichaamswerker. Hij heeft het Tuning Board ontwikkeld.

Eye Movement Integration (EMI)

EMI is voortgekomen uit de oogpatronen zoals gebruikt binnen NeuroLinguistisch Programmeren (NLP). EMI is een korte en zeer effectieve therapeutische methode voor behandeling van PTSS, acuut trauma, fobieën en andere mentale problemen. Door onder begeleiding diverse oogbewegingen te maken ben je in staat de emotionele lading van een ervaring af te halen en ontstaat er meer vrijheid in je leven. EMI is de vriendelijkere, zachtere en tevens effectievere variant van EMDR.

Eye Movement Integration is ontwikkeld door Steve en Connirae Andreas. Diverse anderen zoals Ron Klein, Dani Beaulieu en Robert Dilts hebben bijgedragen aan de verdere ontwikkeling.

NeuroLinguistisch Programmeren

NLP is een doelgerichte methode voor verandering in individuen, teams en organisaties. Het bestuderen van succesvolle mensen en het overdraagbaar maken van hun vaardigheden, is de basis voor een onstuimige groei van NLP-technieken en toepassingen door de jaren heen. Je mag succes daarbij ruim nemen. Ook bijvoorbeeld het (elke week) bakken van een heerlijke appeltaart is succes.

NLP heeft een grote bijdrage geleverd aan het effectiever communiceren met jezelf en met andere mensen. NLP richt zich op de structuur van onze ervaringen en hoe we ons daarmee verhouden tot de wereld om ons heen. Door dit te onderzoeken is NLP ook een krachtige methode voor persoonlijke verandering en ontwikkeling.

Systemisch werk

Systemisch werk is een verzamelnaam voor verschillende methodes waarvan familie- en organisatieopstellingen de meest bekende zijn. Wij rekenen ook het gebruik maken van de systemische blik, systemisch waarnemen en systemisch coachen als waardevolle onderdelen van systemisch werk. Het ontwikkelen en stimuleren van systemische intelligentie, en gebruik maken van de opgedane inzichten, is het verbindende element.

Bij systemisch werk onderzoeken we vaak diep onbewuste processen in het functioneren van systemen: gezin, team, organisatie, (delen van de) samenleving. Iedereen die deel is van een dergelijk systeem, heeft met deze processen te maken. Ze kunnen zorgen voor een heel scala aan onbegrepen klachten of situaties die zich met de meer gangbare methodes als bijvoorbeeld loopbaancoaching, reorganisatie en communicatie niet laten oplossen of begrijpen.

Systemen hebben baat bij een juiste ordening, een juiste plek voor een ieder en een balans in geven en nemen. Wanneer dat aanwezig is kan een systeem tot bloei komen.

We hebben geleerd dat verstoringen in deze aspecten, ook als ze in een ver of minder ver verleden hebben plaatsgevonden, ons bestaan nu kunnen beïnvloeden. Met systemisch werk kunnen we hier meer zicht op krijgen en dat kan leiden tot, vanuit systemisch perspectief, andere acties en keuzes. Systemisch werk is een prachtige manier van kijken en leven met de werkelijkheid. Het maakt wijsheid vrij en verbind ons dieper met onze oorsprong. We worden vrijer in het nu en vrijer richting de toekomst.

Rebirthing

Rebirthing is een vorm van ademwerk die je in staat stelt op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau jezelf vrijer te ademen. Blokkades hef je al ademend op. Hierdoor kom je vrijer in het leven te staan. Het leert je technieken die je zelf in je eigen tijd gemakkelijk kunt toepassen.

Safe and sound protocol, ook wel het luisterproject.

Is een methode gebaseerd op de polyvagaaltheorie zoals beschreven door Dr. Porges. De methode bestaat uit een luistersessie van een uur, op vijf opeenvolgende dagen met speciaal geprepareerde muziek.

De muziek traint hoe wij horen door zich te concentreren op de geluidsfrequenties van de menselijke spraak. Tegelijkertijd verbeteren de functies van twee craniale zenuwen die belangrijk zijn voor het bevorderen van sociaal gedrag. Craniale zenuw VII (nervus facialis) helpt het gehoor te richten op de menselijke stem en irrelevante frequenties buiten de deur te houden. Craniale zenuw X (nervus vagus) zorgt voor kalmering en autonome regulatie.

Deze interventie is ontworpen als een “neurale oefening”. Het reguleert het zenuwstelsel door training en door het systematisch uitdagen van ons gehoor met speciaal bewerkte muziek.

Op deze wijze verbeteren we de auditieve verwerking van spraak waardoor we ons gedrag beter kunnen reguleren. Dat vertaalt zich in gevoelens van meer veiligheid en rust, waardoor sociaal gedrag bevorderd wordt. Door de fysiologische- en emotionele toestand te kalmeren wordt de deur geopend voor verbeterde communicatie en succesvolle therapie.

Het safe and sound protocol wordt o.a. gebruikt bij misofonie (gevoeligheid voor specifieke geluiden, bijvoorbeeld eetgeluiden), autisme, selectief mutisme, trauma en overmatige waakzaamheid.

Integral Somatic Psychology

ISP is ontwikkeld door Raja Selvam. Het uitgangspunt is dat onze emoties, ons gedrag en al onze gedachten volledig met elkaar samenhangen en elkaar beïnvloeden. Door de tolerantie voor jouw gevoelens te vergroten, verbetert je veerkracht, je autonomie en je gezondheid merkbaar. Omdat we meestal -letterlijk- te weinig ruimte geven aan onze gevoelens in ons lichaam, worden ze ondraaglijk. ISP helpt je om die ruimte groter te maken. Zowel je gedrag als je manier van denken wordt gezonder.

ISP is een aanvulling op andere traumaverwerkende benaderingen. De therapeutische resultaten van die andere benaderingen, verbeteren daardoor. De methode combineert westerse en oosterse  inzichten uit de psychologie, wat de werkwijze elegant en uniek maakt.